Simona Tabasco, Haley Lu Richardson – The White Lotus (2022) s02e05