Anastasiya Krasovskaya, Kristina Vaynas, Alexandra Rozanova - Staya s01e03 (2022)